อย.เตือน แม่ค้าออนไลน์ ขายสินค้าอาหารเสริมยี่ห้อดัง ระวังมีความผิด หลังตรวจพบไม่ขออนุญาต!

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการแถลงข่าวถึงการจับกุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด แล้วนั้น ล่าสุดได้ตรวจสอบฐานข้อมูลของ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบข้อมูลของ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด และนางวรรณภา พวงสน ในฐานข้อมูลการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ หากมีผู้จำหน่ายรายใดที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุว่าผลิตโดยบริษัทดังกล่าว และที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท แต่หากกรณีอาหารนั้นไม่แสดงเลขสารบบอาหารก็ยังคงถือว่า เป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

นอกจากนี้ อย. ยังได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง สั่งให้ระงับ การกระทำฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการ ที่จดแจ้งในนามของนางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้ และที่จดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จำกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับได้ที่เว็บไซต์ของ อย. (www.fda.moph.go.th)

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอเตือนผู้บริโภคขอให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง อย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น ผอมภายใน 7 วัน, หยุดกินแล้วไม่โยโย่, ขาวใสภายใน 7 วัน และรักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดีย นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วยังอาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ