ปรับปรุงคุณภาพชีวิต! เกาหลีใต้ลดชั่วโมงการทำงาน บังคับใช้ 1 ก.ค.นี้

สำนักข่าวยอนฮัพของเกาหลีใต้รายงานว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้มีมติรับรองกฎหมายมาตรฐานแรงงาน หลังจากที่มีการเรียกร้องให้ลดจำนวนชั่วโฒงการทำงานของลูกจ้างสูงสุดที่ 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงจาก 68 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โดยภายใต้การแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานนี้ จะกำหนดให้มีชั่วโฒงการทำงานที่ 40 ชั่วโมงในวันธรรมดา และจำกัดช่วงโมงการทำงานล่วงเวลาที่ 12 ชั่วโมง โดยการทำงานในวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์นั้นจะถูกนับเป็นการทำงานล่วงเวลา

ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นั้นจะเริ่มใช้กับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปในวันที่ 1 ก.ค. นี้

ขณะที่บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 50-299 คน ให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2020 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-49 คน ให้เริ่มใช้วันที่ 5 ก.ค.2021

สำหรับการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานของเกาหลีใต้ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญหาเสียงของประธานาธิบดี มุน แจอิน ที่มุ่งเป้าช่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น และช่วยการสร้างงานด้วย

อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีข้อยกเว้นชั่วโมงการทำงานสำหรับธุรกิจบางประเภทด้วยอาทิ การบริการขนส่งมวลชน บุคลากรให้บริการด้านสุขภาพ

ด้านพนักงานของบริษัทหรือองค์กรขนดกลาง และขนาดเล็กกลับมีความกังวลกับระยะเวลาในการทำงานที่น้อยลงจะส่งผลให้ไกด้รับค่าแรงที่น้อยลงตามด้วย

อนึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD เปิดเผยข้อมูลระบุว่า ชาวเกาหลีทำงานเฉลี่ยน 2,069 ชั่วโมง ในปี 2016 มากกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 1,764 ชั่วโมง