คลังตั้งเป้าขึ้นทะเบียนคนจนปีหน้าเหลือ 10 ล้าน เร่งลงทะเบียนฝึกอาชีพก่อนครบกำหนด ก.พ.นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 จำนวน 11.4 ล้านคน ให้มาแสดงเจตจำนงฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเปิดให้ถึงสิ้นเดือนก.พ. นี้ ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วฝึกอาชีพแล้ว 2 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ที่ 80-90%

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นเดือนก.พ. แล้ว ในส่วนของผู้มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี หากไม่มาลงทะเบียนทางการก็จะไม่ตามแล้ว แต่ในส่วนของผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี หากไม่มาลงทะเบียนก็จะให้หมอประชารัฐสุขใจลงพื้นที่ติดตามตัวให้มาลงทะเบียนเพื่อฝึกอาชีพทุกคน โดยเป้าหมายผู้มาลงทะเบียนฝึกอาชีพให้ได้ 4-5 ล้านคน

“คลังคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนฝึกอาชีพจำนวนมาก เพราะตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนวันละเป็นแสนคน เนื่องจากมีแรงจูงใจจะได้วงเงินของร้านธงฟ้าเพิ่มอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน ไปจนถึงเดือนธ.ค. 2561 ซึ่งปีนี้และปีหน้าจะเป็นปีทีที่รัฐบาลตามแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคลเพื่อให้คนจนในประเทศลดลง”นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2562 ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันเดือนที่แน่นอน แต่เชื่อว่าจะมีผู้มีมาลงทะเบียนลดลงเหลือประมาณ 10 ล้านคน และลดต่อเนื่องในการลงทะเบียนครั้งต่อๆ ไป 8 ล้านคน 6 ล้านคน 3 ล้านคน 2 ล้านคน และ 1 ล้านคน เพราะมาตรการเฟส 2 ของผู้มีรายได้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพหารายได้เพิ่มมากขึ้น มีสินเชื่อประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐให้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย อาจจะมีการปรับเงื่อนไข เช่น ลดรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทให้ลดลง และมีการปรับรายได้เส้นความอยากจนที่ปัจจุบันกำหนดอยู่ที่ 3 หมื่นบาทต่อปี ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้กำหนด จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งเมื่อถึงเวลาใกล้ลงทะเบียนรอบใหม่

นอกจากนี้ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ยังมีโครงการต่อเนื่อง เช่น การให้มีที่อยู่อาศัยหลังจากที่มีรายได้เพิ่มแล้ว โดยมีบ้านราคาถูกของโครงการเคหะแห่งชาติ บ้านของโครงการธนารักษ์ โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้นต่ำผ่อนน้อย

ขณะเดียวกัน ก็จะเร่งให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อยเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณอายุทำงาน ให้ทำประกันผู้รายได้น้อย 200 บาทต่อปี เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงที่เจ็บป่วย ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการออกประกันตัวนี้ออกมาขายแล้วแต่ผู้มีรายได้น้อยไม่ทราบ กระทรวงการคลังจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อประกันดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์