คลังแจกสวัสดิการคนจน 4 เดือนใช้เงินเฉียด 1.2 หมื่นล.

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ 11.4 ล้านคน กรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 10.9 ล้านคน หรือประมาณ 95.3% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด สำหรับผลจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560- 31 มกราคม 2561) เป็นเงินทั้งสิ้น 11,940 ล้านบาท โดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,822 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม 14.3 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ 65.3 ล้านบาท

นางญาณีกล่าวว่า สำหรับเครื่องรับชำระเงินสด (อีดีซี) ติดตั้งแล้ว 20,272 เครื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งออกเป็น ติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 18,789 เครื่อง ร้านก๊าซหุงต้ม 828 เครื่อง การรถไฟ 534 เครื่อง และ บขส.121 เครื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิในการใช้บริการ กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมจะติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นอีก 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และที่กองทุนหมู่บ้าน 10,000 เครื่อง

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดการแจ้งประสงค์ฝึกอาชีพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ถือบัตรสวัสดิการ หรือ เฟส 2 ของการลงทะเบียนคนจน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนกว่า 1.58 ล้านคน คิดเป็น 13.9% ของผู้มีบัตร