กฟผ. เปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 ลดการรีดประหยัดพลังงาน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดตัวโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 จำนวน 1,700,000 ตัว เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด คาดจะช่วยรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานได้กว่า 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,600 ตันต่อปี

โดยในระยะต่อไป กฟผ. ได้กำหนดแผนรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและทุกหน่วยงานพันธมิตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องแบบ รวมถึงจัดทำชุดนักเรียน นักศึกษา และปรับปรุงประสิทธิภาพเนื้อผ้ากางเกง และกระโปรง เพื่อติดฉลากเบอร์ 5 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการที่ผ่านการทดสอบเสื้อผ้าเบอร์ 5 แล้ว จำนวน 7 บริษัท 11 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ บริษัท เกียรติสวัสดิ์เท็กไทล์ จำกัด บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์มิลส์ จำกัด และบริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งพร้อมวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2536-2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 338 ล้านดวง สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศลงได้ประมาณ 4,470 เมกะวัตต์ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 15 ล้านตัน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์