ยายวัย 76 ดูแลผู้เฒ่าป่วยอัมพาตกว่า 5 ปี และลูกชายพิการ อาศัยเบี้ยยังชีพประทังชีวิต

วันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางทองใส ทองศรี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 55/5 ม.9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ต้องดูแล นายถวัลย์ ทองศรี อายุ 80 ปี ที่นอนป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงมากว่า 6 ปี ทำให้คุณยายทองใสไม่สามารถออกไปรับจ้างทำงานทั่วไปได้เหมือนเคย รายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวจึงไม่มี เพราะไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ทำให้ต้องอาศัยเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ 700 บาทต่อคน ในการเลี้ยงชีพคนในครอบครัว อีกทั้งลูกชายชื่อนายอนงค์ ทองศรี อายุ 41 ปี ป่วยเป็นโรคหอบหืดระดับรุนแรงและโรคลมชัก ไม่สามารถทำงานหนักได้ เงินเบี้ยยังชีพคนชราจึงไม่เพียงพอใช้จ่ายประจำวันต้องอาศัยลูกชายออกไปหากุ้ง ปลา ดักหนูนา เก็บผัก ตามที่จะหาได้ อย่างไรก็ตามมีเพื่อนบ้านเมตตาให้สร้างที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ว่างเปล่าเป็นที่หลับที่นอน

คุณยายทองใส เล่าว่า เรื่องอาหารยังคงให้ลูกชายออกไปหาได้พอประทังชีวิตไปวันๆ แต่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา คือ แพมเพิส สำหรับคุณตาที่ป่วยติดเตียง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ประจำวัน ประกอบกับมีราคาสูงทำให้ไม่เพียงพอซื้อมาใช้