สธ.ลุยตรวจคลินิกย่านเมืองทอง หลังสาวร้องทำนมสุดท้ายเน่า พบจับเซ็นสัญญาห้ามร้องเรียน

จากกรณี มีการร้องเรียนการทำศัลยกรรมหน้าอกในคลินิกแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี แต่เกิดอาการแผลติดเชื้อ มีหนองและเลือดไหลออกมาจากหน้าอก อีกทั้งยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะได้เซ็นสัญญากับทางคลินิกฯ ว่าหากมีปัญหาที่เกิดจากการศัลยกรรม จะไม่มีการนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อ        โซเชียล หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินหลักแสนจนถึงหลักล้านบาท นั้น

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) ได้ประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าคลินิกดังกล่าวว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดหรือไม่ ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้อง 2) มีการขออนุญาตเปิดห้องผ่าตัดหรือไม่ หากมีการขออนุญาตถูกต้องผู้ดำเนินการมีการควบคุมมาตรฐานห้องผ่าตัด หรือไม่ และ 3) อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ได้คุณภาพมาตรฐานและมีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กรม สบส.ต้องขอแจ้งว่า หากประชาชนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากอยู่ในเขตกรุงเทพฯสามารถร้องเรียนได้ที่กรม สบส. แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่ สสจ.ในพื้นที่ โดยมิต้องเกรงว่าจะต้องชดใช้เงินตามที่ได้เซ็นสัญญาไว้กับคลินิก เนื่องจาก สัญญาดังกล่าวเข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและมีผลเป็นโมฆะใช้บังคับคู่สัญญาไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพรศ. กล่าวว่า คลินิกเวชกรรมสามารถขออนุญาตเปิดให้บริการห้องผ่าตัดได้ แต่จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด โดยห้องผ่าตัดมี 2 ขนาด คือ 1)ห้องผ่าตัดขนาดเล็ก ให้บริการผ่าตัดขนาดเล็กที่ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ หรือยารับประทานที่ทำให้ผู้ป่วยเคลิ้มหลับ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 12 ตารางเมตร และ2)ห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร ให้บริการผ่าตัดขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่จำนวนมาก มีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำเพื่อให้หลับ การดมยาสลบ หรือการผ่าตัดหลายอวัยวะพร้อมกันในคราวเดียวกัน จะต้องมีวิสัญญีแพทย์ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีอ่างฟอกทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด มีบริเวณทำความสะอาดเครื่องมือ และควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม รวมทั้ง ต้องจัดให้มีเตียงพักฟื้น 1.5 เตียง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด หากมีห้องผ่าตัด 1 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 2 เตียง แต่หากมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 3 เตียง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์