ไปรษณีย์ไทย ผุดร้านอีคอมเมิร์ซชุมนุมหนุนค้าขายออนไลน์สินค้าท้องถิ่น ประเดิมน่าน

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ขณะนี้ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินนำร่องการติดตั้งระบบบริหาร ณ จุดขาย หรือ พีโอเอส (POS: Point of Sale) 20 จุดในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจ.น่าน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีระบบบริหารจัดการสินค้าที่มีมาตรฐาน และพร้อมต่อการค้าขายสินค้าออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซ ภายใต้ร้านค้าที่ชื่อว่า อีคอมเมิร์ซชุมนุม

โดยไปรษณีย์ไทย จะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งจะมีทั้งจำหน่ายผ่านแคตตาล็อก และผ่านระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ด้วยระบบพร้อมโพสต์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสมาร์ท (www.thailandpostmart.com) และพร้อมจัดส่งสินค้าให้ทั่วประเทศ ซึ่งการติดตั้งระบบพีโอเอสให้เป็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซชุมนุมนี้ จะเลือกทั้งที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตและร้านค้าชุมชน อย่าง จุดนำร่องที่จ.น่าน จะมีทั้ง อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต น่าน 103 (กองควาย) และร้านค้าชุมชนพันดวง เป็นต้น โดยไปรษณีย์ไทยมีเป้าหมายในการติดตั้งระบบพีโอเอสจำนวนทั้งสิ้น 200 จุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภายในสิ้นปีนี้

สำหรับการลงทุนการติดตั้งระบบพีโอเอสจะเริ่มตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท ซึ่งต้องดูขนาดและความต้องการในแต่ละพื้นที่ จากนั้นตั้งเป้าหมายกระจายและติดตั้งระบบพีโอเอส ให้ได้รวม 10,000 จุดทั่วประเทศ และมีสินค้าเข้าระบบจำนวนกว่า 50,000 รายการ เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการผ่านระบบที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2561 อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละพื้นที่ด้วยทั้งในส่วนของชุมนุมเอง และมีสินค้าชุมนุมท้องถิ่นที่พร้อมให้บริหารจัดการ และจัดจำหน่าย

“โครงการดิจิทัลชุมชนด้านอีคอมเมิร์ซนี้ จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยให้ชุมชนมีรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากแผนการพัฒนาดิจิทัลชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินงานตามแผน ไปรษณีย์ไทย 4.0 เดินหน้าพัฒนา ยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจ ด้วยการติดตั้งระบบบริหารพีโอเอส”