ทรงพระเจริญกึกก้อง‘ในหลวง’เสด็จฯเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายปชช.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการอธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ จากนั้นประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารในการแก้ปัญหาด้านน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ 3 เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี

ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นของอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้ว พร้อมกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี และช่วยให้ราษฎรได้รับน้ำจืดเพื่อการเกษตรกรรม

รวมทั้งสามารถผลิตน้ำประปาได้มีคุณภาพ ตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศทั้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ระบบนิเวศป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในจังหวัดปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านชลประทาน ก่อให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำด้วยประโยชน์สูงสุด สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและยาวนานต่อไป

นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง)” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จออกจากแท่นพิธี ไปยังบริเวณที่ปล่อยพันธุ์ปลา ต่อมา ทรงตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9 ชนิด รวมจำนวน 1 ล้านตัว ลงในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรีร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำฯ ด้วย

จากนั้นเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น ก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทาน และงานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย ก่อนเสด็จฯ กลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ปราจีนบุรีว่า เวลา 12.30 น. พสกนิกรชาวปราจีนบุรีทุกหมู่เหล่ากว่า 30,000 คน เดินทางมาเฝ้าฯรอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) โดยมีการจัดรถบัสปรับอากาศ รถตู้บริการรับ-ส่งประชาชนอย่างทั่วถึง และจัดที่นั่งภายในเต็นท์และตามจุดต่างๆ ใกล้เคียงพลับพลาที่ประทับเพื่อเฝ้าฯรับเสด็จใกล้ชิด ทั้งนี้ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน พร้อมมีพระราชปฏิสันถาร สร้างความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ต่างโบกธงพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง