ใครอยากเป็นตำรวจเตรียมตัว!เปิดรับสมัคร น.ร.นายสิบกว่า 5,000 อัตรา-แค่ 10 วันเท่านั้น

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรองมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5,000 อัตรา

ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org เท่านั้น โดยจะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 28 ม.ค.2561

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.rcm.edupol.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบได้ที่โทรฯ 02-252-9887

ขอบคุณที่มา http://.edupol.org