ตำรวจแห่ตัดผมสั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องระเบียบสำนักนายกฯ

วันที่ 17 พ.ย. จากกรณี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด เลขที่ 0007 / 01 ลงวันที่ 15 พ.ย. ถึงผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยทั่วประเทศ ประกอบด้วย นครบาล ภ.1-9 สอบสวนกลาง และตชด. ใจความระบุว่า อ้างถึงหนังสือศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ กรณีให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ติดป้ายชื่อบริเวณหน้าอกด้านขวาเหนือกระเป๋า ทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบทุกชนิด และเพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงแจ้งกำชับตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ทุกนาย ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบและสวมหมวกทุกชนิดต้องมีทรงผมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และให้นำไปเพิ่มเติมเป็นหัวข้อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้ให้จเรตำรวจกวดขันการปฏิบัติตามคำสั่ง หากพบข้อบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่

ล่าสุด วันนี้ มีรายงานแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทยอยเข้าตัดผมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการแล้ว