26 ต.ค. ปิดจราจรระดับ 3 จำนวน 42 เส้นทาง

บก.จร. ได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดจราจร ระดับที่ 3 ในวันที่ 26 ตุลาคม มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนกว่าจะเสร็จพระราชพิธี จำนวน 42 เส้นทาง โดยปิดเพิ่มจากวันที่ 25 ตุลาคม ที่ปิดจำนวน 27 เส้นทาง อีก 15 เส้นทาง รวมเป็น 42 เส้นทาง ดังนี้ 28. ถ.ศรีอยุธยา แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพล.1 29. ถ.พิษณุโลก แยกพานิช ถึงแยกวังแดง 30. ถ.กรุงเกษม แยกเทวกรรม ถึงแยกประชาเกษม 31. ถ.จักรพรรดิพงษ์ แยกหลานหลวงถึงแยก จปร. 32. ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ 33. ถ.พระอาทิตย์ 34. ถ.พระสุเมรุ ตัด ถ.พระอาทิตย์ ถึงแยกบางลำพู 35. ถ.พระสุเมรุ แยกบางลำพู ถึง ถ.เจ้าฟ้า 36. ถ.จักรเพชร 37. ถ.บ้านหม้อ 38. ถ.ตรีเพชร 39. ถ.ตรีทอง 40. ถ.พาหุรัด ถึงแยกเมอรี่คิงส์ 41. ถ.เจริญกรุง ถึงแยกสะพานมอญ 42. ถ.บำรุงเมือง ถึงแยกสำราญราษฎร์

 

ที่มา มติชนออนไลน์