“กษัตริย์จิกมี”ทรงจัดงานราชพิธีสวดมนต์ถวายอาลัย รัชกาลที่9 ที่ภูฏาน

 เมื่อวันที่ 25 .เพจเฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ประมุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ลงข้อความพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์องค์จิกมีทรงจุดเทียน ว่าราชอาณาจักรภูฏานจะจัดงานราชพิธีสวดมนต์พิเศษในวันที่ 26 ต.ค.นี้ พร้อมกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสังฆราช หรือ เจ เคนโป เป็นประธาน

งานราชพิธีดังกล่าวจะมีพระบรมวงศานุวงค์ของภูฏาน เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง เหล่านักการทูต ชุมชนชาวไทยในภูฏาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย ทรงเป็นกษัตริย์ที่มิใช่ของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นของคนทั่วโลก ความรักและความผูกพันที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยหลายล้านคนสะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในชนบทกว่า 4,000 โครงการที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและยังประโยชน์ให้ประชาชนคนไทยถึงทุกวันนี้

ความสำเร็จ พระเมตตา พระราชวิสัยทัศน์ และความไม่เห็นแก่พระองค์เอง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเป็นแบบอย่างของผู้นำและแสงนำทางที่เป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ต่อๆ ไป

และเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นดีเยี่ยมและการมีส่วนร่วมทางจิตใจของสองราชอาณาจักรองค์จิกมีและพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก จะเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อแสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย