“ทูลกระหม่อม” ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพ “ในหลวง ร.9” โพสต์พ่อจะอยู่ในใจตลอดไป

อีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังย่านปากคลองตลาด ทรงพบปะพสกนิกรอย่างใกล้ชิด โดยมีประชาชนชาวไทยรอรับเสด็จ แน่นขนัดบริเวณทางเท้าสองฝั่ง เมื่อคืนวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเขียนข้อความลงในไอจี ส่วนพระองค์ว่า “ไปดูนิทรรศการ #ดอกไม้เพื่อพ่อ อีกที ซุ้มที่ 1 #คนไทยThais #ปากคลองตลาด #ขอบใจที่ทำให้พ่อ” และ “#ดอกไม้เพื่อพ่อ #ปากคลองตลาด #พ่อยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป”

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ต.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังเสด็จ ร้านนภสร โดยทรงชมภาพวาดในนิทรรศการภาพวาดกับดอกไม้สีขาวด้วย