คณะช่างศิลปกรรมอัญเชิญกรองดอกไม้ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯขึ้นประดับบนพระจิตกาธาน

เมื่อเวลา 04.50 น. วันที่ 25 ต.ค. ที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง คณะช่างศิลปกรรม สำนักพระราชวัง นำโดย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง อัญเชิญกรองดอกไม้จากพระราชฐานชั้นในฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมที่จะนำไปประดับชั้นยอดบนสุดของพระจิตกาธาน

ขณะที่งานเครื่องสดอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยงานแทงหยวก งานแกะสลักเครื่องอ่อน งานช่างดอกไม้ประดิษฐ์ หรืองานกรองดอกไม้ ที่ช่างหลวงร่วมบูรณาการกันกับช่างพื้นถิ่นและช่างฝีมือ 4 ภาค ซึ่งได้ทำเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 22.00 น. ของวันที่ 24 ต.ค. และทำพิธีนำเครื่องสดที่ทำเสร็จสิ้นครบถ้วนมาวางไว้ตรงกลางของอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ล้อมรอบด้วยช่างฝีมือร่วมกล่าวคำถวายเครื่องสดแด่พระองค์ท่านจากสมุดข่อยโบราณ อีกทั้งขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกิน เพื่อความเป็นสิริมงคลของช่างฝีมือและครอบครัว

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 04.30 น. ช่างศิลปกรรมได้เชิญเครื่องสดขึ้นยังรถของกองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง ไปยังพระเมรุมาศจนครบถ้วน พร้อมเริ่มประดับพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ โดยจะเริ่มประดับตั้งแต่ชั้นบนสุดของพระจิตกาธานลงมาก่อน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเดียวกัน โดยช่างหลวงจำนวน 13 นาย นำเครื่องสดทั้งหมดมาประดับพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศถือเป็นการเสร็จสิ้นของงานเครื่องสด