ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ให้ปชช.ถวายดอกไม้ เริ่ม 11 ต.ค.เป็นต้นไป

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และห่วงใยประชาชน หลังจากที่สำนักพระราชวังปิดการถวายบังคมพระบรมศพ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม ซึ่งหลังจากที่ปิดการถวายบังคมพระบรมศพ มีพสกนิกรเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาวางดอกไม้โดยรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ถนนหน้าพระลาน หน้าพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์สำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้นเป็นซุ้มสีฟ้าสลับสีทอง โดยสีฟ้านั้นเป็นสีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตรงกลางประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระปรมาภิไธย ภปร และด้านข้างประดับด้วยพุ่มทองทั้ง 2 ฝั่ง และด้านล่างประดับด้วยดอกดาวเรือง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนมาถวายพวงมาลัยดอกไม้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม เวลา 08.00 น. และจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาวางพวงมาลัยตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายดอกไม้ในช่วงวันที่ 15, 21 และ 22 ตุลาคม เนื่องจากทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธี) จะทำการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ โดยประชาชนสามารถเดินทางผ่านจุดคัดกรองทั้ง 2 จุดด้วยกันคือทางประตูท่าช้าง และทางถนนเลียบคลองหลอดหลังโรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ แล้วข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง เดินมาทางถนนระหว่างศาลหลักเมืองและกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน

ที่มา : มติชนออนไลน์