เรือด่วนเจ้าพระยาให้นั่งฟรีตลอดวันที่ 26 ต.ค. พาประชาชนเดินทางถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จํากัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ใกล้แม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็นวันสําคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย บริษัทจะทำการให้บริการเดินเรือโดยสาร โดยไม่เก็บค่าโดยสารตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ จะเดินเรือ ตามคําสั่งของกรมเจ้าท่า ดังนี้ 1. เรือโดยสารให้บริการตั้งแต่ เวลา 06.00-19.00 น. โดยจัดการเดินเรือเป็น 2 ช่วงเวลา 2. ช่วงเวลา ตั้งแต่ 06.00-14.00 น. เนื่องจากกรมเจ้าท่า สั่งปิดแม่นํ้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า บริษัทจึงจะจัดเรือให้บริการดังนี้ บริเวณด้านเหนือ เส้นทางเดินเรือจาก ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเทเวศร์ จอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน และท่าเทเวศร์ ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย ส่วนด้านใต้ เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือวัดราชสิงขร-ท่ายอดพิมาน จอดรับส่งในท่าเรือวัดราชสิงขร ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าสาทร ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสี่พระยา ท่ากรมเจ้าท่า ท่าราชวงศ์ ท่าสะพานพุทธ และท่ายอดพิมาน ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย

และ 3. ช่วงเวลา ตั้งแต่ 14.00-19.00 น. บริษัทให้บริการเดินเรือ เส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือวัดราชสิงขร โดยจอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน ท่าเทเวศร์ ท่าพระปิ่นเกล้า ท่ารถไฟ ท่าพรานนก ท่าวัดอรุณราชวราราม ท่ายอดพิมาน ท่าราชวงศ์ ท่ากรมเจ้าท่า ท่าสี่พระยา ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสาทร ท่าวัดวรจรรยาวาส และท่าเรือวัดราชสิงขร

โดยงดจอดให้บริการในท่าเรือพระอาทิตย์ ท่าช้าง และท่าราชินี ในเขตพระราชพิธีตามคําสั่งกรมเจ้าท่า บริษัทจัดเตรียมเรือโดยสารและเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดวันโดยเรือที่ให้บริการจะมีความถี่ประมาณ 15-20 นาทีต่อเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจําลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : ข่าวสด