สทท. ชี้เศรษฐกิจซบฉุดท่องเที่ยวไตรมาส 4 ไม่คึกคัก

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2560 คาดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย 9.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน 2.43 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.40% กลุ่มเอเชียตะวันออก 3.89 ล้านคน เพิ่มขึ้น 34.60% และจากกลุ่มยุโรป 1.58 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.64% หากเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว จะทำให้ทั้งปี 2560 มีต่างชาติมาเที่ยวไทยทั้งสิ้น 35.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.59% มีรายได้เข้าประเทศ 1.84 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.49%

ทั้งนี้ หากแยกเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน คาดว่าไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 2.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 68.75% เพราะเมื่อช่วงเดียวกันปีก่อน มีการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ คาดว่าทั้งปีนี้ จะมีจีนเที่ยวไทย 9.88 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.79% ถือว่าต่ำกว่าเป้าเดิมเล็กน้อย ซึ่งตั้งไว้ที่ 10 ล้านคน

สำหรับตลาดคนไทยเที่ยวไทยไตรมาส 4 มีการวางแผนเพียง 25% ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า สูงกว่าไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) เล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 20% เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซา ทำให้คนไทยระมัดระวังการใช้จ่าย และยังไม่วางแผนท่องเที่ยว แม้แต่ช่วงวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม มีคนไทยบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ วางแผนไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งช่วงวันหยุดเทศกาล โดยสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่า มีผลทำให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศสูงขึ้น

“ในช่วงไตรมาสสุดท้ายกับตลาดคนไทยนั้น คนไทยส่วนใหญ่วางแผนเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 โดยเดินทางเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2560 ซึ่งมีความคิดเห็นเสนอไปยังภาครัฐบาลให้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นทางการเดินทางจากที่พักจากจุดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไปยังสนามหลวง รวมถึงข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ประชาชนควรรับรู้ในช่วงก่อนวันงานพระราชพิธี ส่วนภาคเอกชนอยากให้ช่วยค่าตั๋วโดยสารทั้งทางบก ทางอากาศ ทางรถไฟ รวมถึงค่าที่พักในช่วงดังกล่าว”

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมหากพูดถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย พบว่า จุดอ่อนสำคัญที่ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ ต่างมองเหมือนกัน คือเรื่องคมนาคมขนส่ง ไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์