รฟม. ให้นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงฟรี 3 วัน 25-27 ต.ค. ส่วนใต้ดินฟรีวันเดียว 26 ต.ค.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 รฟม. จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถไฟฟ้า รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) โดยในวันที่ 26 ต.ค. 2560 จะให้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 2 สาย และจะขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. (ของวันที่ 27 ต.ค. 2560) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนวันที่ 25 และ 27 ต.ค.2560 จะให้บริการรถไฟฟ้าฟรีเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และจะให้บริการตามเวลาปกติ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00-24.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30-24.00 น.

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย จัดเตรียมแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในกรณีที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ได้จัดเตรียมรถไฟฟ้าให้บริการสูงสุดจำนวน 19 ขบวน และสายสีม่วง ให้บริการสูงสุดจำนวน 12 ขบวน

และจัดเตรียมเหรียญโดยสารให้เพียงพอและการตั้งจุดออกเหรียญโดยสาร/คูปอง นอกห้องออกบัตรโดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลหากมีผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รฟม. มีอาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ไว้รองรับจำนวน 13 แห่ง ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ลานจอดรถสถานีพระราม 9 ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน โดยในวันธรรมดาคิดอัตราค่าจอดรถทุก 2 ชั่วโมง 15 บาท สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า และชั่วโมงละ 40 บาท (ยกเว้นลานจอดรถสถานีเพชรบุรี และลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั่วโมงละ 50 บาท) สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนสามารถนำรถมาจอดฟรีได้ที่อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว และอาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ สำหรับรถไฟฟ้า MRT สีม่วง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1

โดยในวันธรรมดา รฟม. คิดอัตราค่าจอดรถทุก 2 ชั่วโมง 5 บาท สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าบริการจอดรถ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 01.00 น.