แห่แชร์! ภาพถนนเลียบชายหาดพัทยา หลังนำสายไฟฟ้าลงดิน ชาวเน็ตชมนึกว่าหาดไมอามี

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพถนนเลียบชายหาดในเมืองพัทยา ที่ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินแล้ว ได้รับเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์ว่ามีความสวยงามสะอาดตา บางรายถึงขั้นเปรียบเทียบกับชายหาดไมอามี ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการนำระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบเหนือดิน (Overhead Line)ลงใต้ติน (Underground System) โดยมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และเมืองพัทยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ได้ชี้แจงรูปแบบและข้อมูลการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นจากปากทางพัทยาเหนือถึงวงเวียนปลาโลมา ระยะทาง 2 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากปากทางพัทยากลางถึงแยกชุมสาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 157 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาได้อย่างเต็มรูปแบบ