กทพ.ทุ่ม 1.7 หมื่นล้าน ฟื้นตอม่อเกษตร-นวมินทร์ ผุดด่วนเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ลงเข็มปีหน้า

กทพ.ทุ่ม 1.7 หมื่นล้าน ฟื้นตอม่อเกษตร-นวมินทร์ ผุดด่วนเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ลงเข็มปีหน้า-เก็บ 20 บาทตลอดสาย

กทพ.ได้ฤกษ์ประชาพิจารณ์สร้างด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือเชื่อมเกษตร-นวมินทร์-วงแหวนตะวันออก ระยะทาง 10.5 กม. พ่วงสะพานข้ามแยก 5 แห่ง ใช้เงิน TFF ลงทุน 14,382 ล้านบาท ไม่มีเวนคืน ปลายปีนี้ชงคมนาคมเสนอ ครม.อนุมัติ ปีหน้าเปิดประมูล เสร็จปี 2565

พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ.อยู่ระหว่างทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ระยะทาง 10.5 กม.

แนวเส้นทางโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

จะเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นำพิจารณาร่วมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้ไม่มีเวนคืนเพิ่มเติม แต่ต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติม เนื่องจากได้ปรับขนาดการก่อสร้างโครงการจาก 6 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

โดยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี 2537 จึงได้มีการก่อสร้างเสาตอม่อไปพร้อมกับการก่อสร้าง ถนนประเสริฐมนูกิจ ต่อมาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี 2552-2554 แต่ได้ชะลอโครงการไว้ก่อน ถึงขณะนี้ก็ร่วม 15 ปีแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการจราจร บนถนนประเสริฐมนูกิจมีความหนาแน่นมาก จึงได้มีการเสนอความเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจรต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยบรรจุโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะเร่งด่วน 2560 และให้ กทพ.ดำเนินโครงการ เฉพาะตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ

มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโมงค์เกษตรศาสตร์บริเวณเสาตอม่อที่ 10 ของถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งได้ผนวกโครงการสะพานข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจ ของกรมทางหลวงจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย แยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกนวลจันทร์ และแยกนวมินทร์ เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันระหว่างระบบทางหลวงและระบบทางด่วน

ทั้งโครงการใช้เงินลงทุน 14,382 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ (TFF) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 จำนวน 44,819 ล้านบาท เพื่อดำเนินก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3 – ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ระยะทาง 17 กม. วงเงิน 30,437 ล้านบาท กับทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W

“ผลศึกษาจะเสร็จปลายปีนี้ จากนั้นจะนำโครงการเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา คู่ขนานไปกับการขออนุมัติอีไอเอเพิ่มเติม คาดว่าปลายปี 2561 จะเริ่มประมูลเริ่มสร้างต้นปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 24 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จอย่างเร็วปลายปี 2564 หรืออย่างช้าต้นปี 2565 ซึ่ง กทพ.จะบริหารโครงการเอง เก็บค่าผ่านทาง 20 บาทตลอดสาย ปีแรกเปิดใช้จะมีปริมาณการจราจร 80,000 เที่ยวคัน/วัน” ประธานบอร์ด กล่าวและว่า

สำหรับทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก จะเริ่มเปิดประมูลต้นปี 2561 แบ่ง 5 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานโครงสร้างยกระดับระหว่าง กม.0+000-กม.6-369 ระยะทาง 6.9 กม. วงเงิน 7,008 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 โครงการสร้างยกระดับช่วง กม.6+369-กม.11+690.577 ระยะทาง 5.3 กม. วงเงิน 7,153 ล้านบาท สัญญาที่ 3 โครงสร้างยกระดับช่วง กม.11+690.577-กม.16+694.752 ระยะทาง 5 กม. วงเงิน 6,733 ล้านบาท

และสัญญาที่ 4 งานสะพานบริเวณ กม.16+964.752 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะทาง 2 กม. วงเงิน 8,042 ล้านบาท

ส่วนสัญญาที่ 5 งานระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจรและระบบสื่อสาร วงเงิน 990 ล้านบาท ขณะที่การบริหารโครงการ ทาง กทพ.จะดำเนินการเก็บค่าผ่านทางเอง เหมือนกับทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทราและบูรพาวิถี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ได้เปิดเผยวงเงินลงทุนทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิม 14,382 ล้านบาทเป็น 17,551 ล้านบาท เมื่อรวมค่าบำรุงรักษา 30 ปีจะอยู่ที่ 19,488 ล้านบาท เนื่องจากวงเงินเดิมประเมินไว้หลายปีแล้วรวมถึงมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก 5 แห่ง และต่างระดับเชื่อมวงแหวนตะวันออกด้วย

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์