ปีงบ 61 สรรพากรตั้งท่ารีดภาษี 1.92 ล้านล้าน ชี้เศรษฐกิจดี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า งบประมาณปี 2561 กรมสรรพากรมีเป้าหมายเก็บภาษีให้ได้ 1.92 ล้านล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจที่จะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการเก็บภาษีไม่น่าเป็นห่วงและมั่นใจว่าจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากร 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 1.4 ล้านล้านบาท โดยทั้งปีคาดว่าจะเก็บภาษีได้ 1.86 ล้านล้านบาท เพราะการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเอกชนเริ่มมีกำไร จากการขยายการลงทุนเพิ่มจากโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐ ทั้งในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โครงการรถไฟฟ้า และโครงการขนาดใหญ่ๆ อีกหลายโครงการ

นายประสงค์ กล่าวว่า กรมสรรพากรได้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 กรมสรรพากรจะดำเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมอย่างเข้มงวด โดยหากมีหลักฐานว่าใช้ใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ ก็จะดำเนินคดีอาญาโทษจำคุก 7 ปี ทันที

นอกจากนี้ ยังยกเลิกระเบียบกรมสรรพากรที่ใช้มา 10 ปี ที่ ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมไม่เกิน 75% ของใบกำกับภาษีทั้งหมด และมาชำระภาษีให้ครบ จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา เป็นให้ถูกดำเนินคดีอาญาทันทีเช่นกัน เพราะไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการก็จะใช้ช่องทางนี้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

“กรมสรรพากรจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ และไลน์ของกรมสรรพากร ให้ประชาชนและผู้ประกอบการแจ้งเบาะแสการใช้ใบกำกับภาษีปลอม เพื่อให้กรมสรรพากรดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดต่อไป เพราะปัญหานี้มีมาตั้งแต่ปี 2535 ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 25 ปี” นายประสงค์ กล่าว

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การออกกฎหมายเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ และไลน์ ยังอยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดชี้แจงข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามาจำนวนมาก ทางกรมสรรพากรต้องสรุปและชี้แจงทุกความเห็น ก่อนที่จะส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ซึ่งดำเนินการไม่ทันภายในเดือย ก.ย. นี้ แต่ทางกรมสรรพากรก็ได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเรื่อง การตรวจและอายัดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร หลังจากไม่ยอมชำระภาษีจากการซื้อขายหุ้นเมื่อปี 2549 รวมภาษีและค่าปรับจำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท เป็นเรื่องที่สรรพากรภาค 3 ดำเนินการอยู่และได้รายงานความคืบหน้าให้กรมสรรพากรรับทราบ ซึ่งถือเป็นการทำงานตามปกติ ไม่ได้เลือกปฏิบัติรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์