อัพเกรดร้านค้าท้องถิ่น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า ได้ทำโครงการ “พัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น MOC Biz Shop” เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การออกแบบผังร้าน การจัดวางสินค้าที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นให้อยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน

ตั้งใจจะให้เป็นร้านค้าต้นแบบที่นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ขณะเดียวกันทำให้ร้านค้ามีความน่าดึงดูด ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังส่งเสริมธุรกิจภาคบริการ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้าเข้าด้วยกัน ขณะนี้ร้านค้าสนใจเข้าร่วมกว่า 80 ร้านค้า ในกว่า 30 จังหวัด

การทำงานอาศัยเครือข่ายของ MOC Biz club ร่วมกัน โดยกรมจะเปลี่ยนร้านค้าเดิมๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยในเฟสแรกจะจัดทำให้เป็นร้านต้นแบบใน 10 จังหวัดก่อนขยายให้ครบทั่วประเทศต่อไป ในอนาคตยังมีแผนที่จะขยายร้าน MOC Biz Shop เชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว และเข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด