มหกรรมสมุนไพรไทยชู ‘ตำรับยาสัปดน’ สูตรพืช 5 ชนิดทางออกชาย ‘นกเขาไม่ขัน’

เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน  2560 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า การส่งเสริมสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล เนื่องจากไทยมีทรัพยากรที่เป็นพืชสมุนไพรจำนวนมาก รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในเรื่องเหล่านี้การส่งเสริมจึงจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ และการจัดงานมหกรรมสมุนไพรเป็นประจำทุกปี ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้สมุนไพรไทยมากขึ้นโดยในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3 แสนคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 400 ล้านบาทซึ่งในปี 2560 ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ร่วมงานสูงขึ้น 4-5 แสนคน

ภก.ณัฐดนัย  มุสิกวงศ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปกติแล้วเพศชายจะมีภาวะเครียดและไม่รู้วิธีการคลายเครียด จนบางครั้งส่งผลให้เกิดปัญหาอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่า นกเขาไม่ขัน ไม่แข็งตัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากการหมุนเวียนของโลหิตไม่ดี ซึ่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีการค้นหาตำรับยา เพื่อดูแลเพศชาย และเลือกเอา “ตำรายาสัปดน” มีสูตรบำรุงกำลังมากกว่า 20 สูตร และเป็นที่นิยมของทางภาคใต้ที่ใช้มานาน โดยการดึงมา 1 ตำรับ คือ “ ยาเสาเรือนคลอน”

ภก.ณัฐดนัย กล่าวอีกว่า สำหรับยาเสาเรือนคลอน ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ 1.ม้าถอนหลัก 2.ผักหมหรือผักโขม 3.แก่นลั่นทมหรือลีลาวดี 4.สังวาลพระอินทร์ และ5.ไม้หลักปักคงคาหรือว่านน้ำ โดยนำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดมาตากให้แห้ง นำมาต้มในถุงผ้าและกรองเอาน้ำที่ผ่านการต้มแล้วมาดื่มเป็นลักษณะยาต้ม แต่ละวันควรดื่มประมาณ 3 แก้วกาแฟ  โดยสัดส่วนในการต้มจะใช้ม้าถอนหลักมากกว่าสมุนไพรตัวอื่นโดยใช้ทั้งต้น ส่วนอีก 4 ชนิดจะใช้ในปริมาณที่เท่ากัน ว่านน้ำจะใช้ส่วนราก แก่นลั่นทมจะใช้ส่วนของแก่น ผักขมใช้ได้ทั้งต้น และสังวาลพระอินทร์ใช้ส่วนราก

“ยาเสาเรือนคลอนมีสรรพคุณทางยาที่ดีช่วยบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อย ช่วยในการไหลเวียนโลหิต ก็จะช่วยแก้ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ เพราะการที่โลหิตไหลเวียนดีขึ้นก็จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพเสื่อมได้ โดยในส่วนของว่านน้ำมีฤทธิ์ร้อนทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น สามารถดื่มได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่ม อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งยาเสาเรือนคลอนเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ และรพ.อภัยภูเบศรจะต้องมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป”ภก.ณัฐดนัย กล่าว