อาชีพเสริมใกล้สูญพันธุ์! ปราชญ์พื้นบ้านกับประติมากรรมสลักหินทราย รอรุ่นหลังสืบทอด

ฮือฮา ประติมากรรมจากหินทรายอาชีพที่เริ่มสูญหาย พ่อเฒ่าวัย 62 ปี ชาวบ้านตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ข้าวโพดสร้างงานแกะสลักจากหินทรายเป็นอาชีพเสริม โดยทำมานานกว่า 39 ปี ซึ่งอาชีพนี้นับวันเริ่มเลือนหาย เนื่องจากมีผู้สืบทอดน้อย

โดยนายเกตุ บัวงาม อายุ 62 ปี ชาวบ้านตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ชาวไร่ข้าวโพดที่ใช่เวลาว่างในการทำไร่ มารับจ้างแกะสลักหินทราย เป็นประติมากรรมรูปสัตว์ เช่น กวาง สิงห์ เป็นต้น รวมทั้งพระพุทธรูป ธรรมจักร และลูกนิมิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่เริ่มหาคนทำได้ยาก ทำให้นายเกตุถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านคนหนึ่งที่ยังสืบทอดอาชีพนี้ให้เห็นในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

201609121438043-20021028190244-768x432

นายเกตุ กล่าวว่า ตนเริ่มเรียนรู้งานแกะสลักมาจากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2520 จากนั้นก็เริ่มยึดเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่ต้องดูแบบก็สามารถแกะกลักได้แต่ต้องเป็นแบบที่ทำประจำ จำพวกพระพุทธรูป สัตว์ โดยงานหนึ่งก็ใช้เวลา เดือนครึ่งถึง 3 เดือน แล้วแต่ความยากง่าย ซึ่งขั้นตอนการทำก็จะไปหาหินมาจากนั้นทำการผ่าหินให้ได้ขนาดแล้วเริ่มลงมือแกะสลักตามแบบจนสำเร็จ ซึ่งราคานั้นก็ขึ้นกับขนาดและความยากง่าย ส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่ง จะสั่งทำเพื่อนำไปตกแต่งวัดต่างๆ หรือ นำไปประดับบ้านเรือนทั่วไป

นายเกตุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองถือว่าเป็นการสร้างงานศิลปะชาวบ้าน ที่คาดว่าเหลือน้อยมาก เนื่องจากการแกะสลักแต่ละชิ้น ได้ใช้สิ่วและค้อน เป็นส่วนใหญ่ การสืบทอดอาชีพนี้ นับวันเริ่มหายากเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ทำให้มีคนสนใจน้อย โดยเฉพาะเยาวชน ที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของประติมากรรมลอยตัว เช่นนี้มากนัก ดังนั้นหากเยาวชนหรือประชาชนสนใจสามารถที่จะมาปรึกษาซึ่งก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ ซึ่งผู้ที่สนใจงานหรือสนใจอยากเรียนรู้สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 055-312269 ติดต่อนายเกตุโดยตรง