เดินหน้าสร้างถนนทางจักรยาน พัทยา-ชลบุรี คาดเปิดบริการปลายปี 60

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม มาท่องเที่ยว นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วิหารเซียน , พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ดังนั้น เมืองพัทยาจึงได้นำเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 – ทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มาอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา

ทั้ง นี้ ทช.ได้ทำการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว พร้อมสร้างทางจักรยาน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันหรือ การสันทนาการ และส่งเสริมการท่องเที่ยว การชมทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแบบครอบ ครัว ซึ่งการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ที่ กม.0+000 แนวทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านสายทาง ชบ.1008 ผ่านสายทาง ชบ.3020 ผ่านสายทาง ชบ.5010 และผ่านสายทาง ชบ.1003 จนไปสิ้นสุดโครงการ ที่ กม.13+662 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ระยะทาง 13.662 กิโลเมตร(กม.)

นายพิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 สายทาง ดังนี้ 1.ช่วง ชบ.1008 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+900 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ทางจักรยาน 2 ข้าง กว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง ระยะทางก่อสร้าง 4.900 กม. 2.ช่วง ชบ.3002 จาก กม.ที่ 5+100 ถึง กม.ที่ 6+467.205 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางก่อสร้าง 1.367 กม. 3.ช่วง ชบ.5010 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+640.178 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางก่อสร้าง 2.640 กม. 4.ช่วง ชบ.1003 จาก กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 9+544.972 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยาน กว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 4.744 กม. คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 144.950 ล้านบาท