ชาวสมุทรสงครามกว่า7พันคน ออกกำลังกายถวายในหลวง ร่วมแปรอักษรเป็นเลข10

ชาวสมุทรสงครามกว่า 7 พันคนแปรอักษร เป็นเลข10 ไทยร่วมออกกำลังกายถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (26 ก.ค.) นายคันฉัตร ตันเสถียร ผวจ.สมุทรสงคราม นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อสม. นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ร่วมโครงการ “คนสมุทรสงคราม เป็นผู้นำการออกกำลังกาย” ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สสจ.สมุทรสงคราม จัดขึ้นภายในสนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการออกกำลังกายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.2560 อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยนายคันฉัตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ก่อนจะนำกล่าวคำปฏิญาณตนจะเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนจะนำผู้ร่วมงานที่สวมใส่เสื้อสีขาวประมาณ 7,000 คน เต้นออกกำลังกายแบบ H 30 สลับเบา โดยมีผู้นำเต้น 3 เวทีตามจังหวะเพลงนานประมาณ 30 ในการนี้มีผู้ร่วมงานสวมใส่เสื้อสีเหลืองยืนเรียงเป็นเลข 10 ไทย อยู่ใจกลาง เปรียบเหมือนชาวสมุทรสงครามรักและเทิดทูลในหลวงรัชกาลที่ 10 ประดุจดังดวงใจ โดยมีผู้ร่วมงานใส่เสื้อสีขาวยืนเป็นพื้นสีขาวด้วย

นพ.สุริยะกล่าวว่าการออกกำลังกาย แบบ H 30 คือการทำให้เกิดสุขภาพดีภายในเวลา 30 นาที วิธีการเต้นคล้ายแอโรบิคแต่จะมีความแรงกว่าสลับเบาเป็นช่วงๆ เช่นการย่อเข่าไม่เกินปลายเท้าเพื่อฝึกกล้ามเนื้อต้นขา การเหวี่ยงแขนให้กล้ามเนื้อต้นแขนแข็งแรง ลดอาการไหล่ติดและการสลับแขนไปมาเพื่อให้สะโพกดีขึ้น เป็นต้น หากเต้น H 30 บ่อยๆ หรือประมาณ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จะมีหุ่นกระชับ หัวใจแข็งแรง และสุขภาพจะดียิ่งขึ้น

Facebook