มกอช. จัดกิจกรรมเส้นทางอาหารปลอดภัย จ.เพชรบุรี

มกอช. จัดกิจกรรมเส้นทางอาหารปลอดภัย จ.เพชรบุรี โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควงแขนผู้ฟัง รายการเปิดฟ้าวันใหม่ วิทยุอสมท AM1143 เยี่ยมชมโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ “ชม” ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสาหร่ายพวงองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ชิม” อาหารอร่อย ปลอดภัย มาตรฐาน คิว เรสเตอรองค์ จังหวัดเพชรบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ผู้บริโภค และแวะเยี่ยมชม ชุมชนคลองกระแชง ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งต่อไปได้ ด้วยการรับฟังรายการเปิดฟ้าวันใหม่ วิทยุอสมท AM1143 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 05.00 – 06.00 น.