โรงงานใหญ่เมืองกาญจน์ โอด เกือบปิด-เสียหายหนัก ถูกลดคำสั่งซื้อ พิษกม.แรงงานต่างด้าว

โรงงานผลิตสินค้าทางการเกษตรส่งออกรายใหญ่เมืองกาญจน์ เกือบต้องปิดโรงงาน หลังรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โอดต่างชาติลดคำสั่งซื้อสินค้า โยกไปสั่งประเทศอื่นแทน เสริมเขี้ยวเล็บให้คู่แข่งทางการค้า ขณะที่ไทยอ่อนแอลง

หลังจากที่การบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 มีปัญหาทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ และแรงงานทยอยกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ล่าสุดรัฐบาลจึงใช้มาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อน 120 วัน

นายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชี้แจงว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้บังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ทางบริษัทฯ เห็นด้วยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย สามารถทำงานในประเทศเพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญขึ้น ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากงานบางสาขา แรงงานไทยไม่นิยมทำ

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้แรงงานในสายการผลิตเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากรัฐบาลได้บังคับใช้ พ.ร.ก. ทางบริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทลงโทษที่รุนแรง รวมทั้งการประกาศใช้ในทันที ทำให้ทางผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อน จึงส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่เกิดความตื่นตระหนกอย่างมาก และรีบพากันเดินทางกลับประเทศของตนเองในทันทีเช่นกัน

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักที่สำคัญในภูมิภาคแถบนี้ ดังนั้นเมื่อผลผลิตถึงกำหนดที่จะต้องเก็บเกี่ยวเข้าโรงงาน แต่ปรากฏว่าไม่มีแรงงานมาทำงานในโรงงาน ขณะที่แรงงานไทยทางบริษัทฯ ก็พยายามที่จะใช้มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่มีเพียงแรงงานฝีมือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยินยอมที่จะทำงานในธุรกิจประเภทนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ในช่วงแรกบริษัทฯ แทบจะต้องปิดโรงงาน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

สำหรับ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และผักผลไม้ ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่เมื่อลูกค้าต่างประเทศได้รับทราบปัญหาผลกระทบในเรื่องของแรงงาน ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความกังวลใจ และสอบถามเข้ามาทุกวันเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่สั่งซื้อไว้หรือไม่ ซึ่งล่าสุดลูกค้าได้ปรับลดการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ลงเป็นจำนวนมาก และหันไปสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่นๆ บ้างแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงของตัวเอง ซึ่งขณะนี้ประเทศต่างๆ กำลังจับตามองไทยในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด คือ คำสั่งซื้อสินค้าจากไทยอาจจะลดลงไป และอาจถูกโยกไปประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งของไทยเข้มแข็งขึ้น ขณะที่ไทยอ่อนแอลง เงินที่จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยก็จะลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโตต้องถดถอยลงไปเช่นกัน

อย่างไรก็ตามหลังรัฐบาลออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้ 3 มาตราใน พ.ร.ก.ที่เกี่ยวกับบทลงโทษออกไป 120 วัน ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทบทวนและเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ได้อีกระยะหนึ่ง

ที่มา : มติชนออนไลน์