ไอเดียบรรเจิด อนุบาลทับสะแกจัดรถแห่เทียนพรรษาจากขยะรีไซเคิล

วันที่ 6 กรกฎาคม น.ส.เนาวรัตน์ อินทรเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับสะแกและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ อ.ทับสะแก เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเพื่อลดปริมาณขยะเป็นการลดต้นทุนในการกำจัด และล่าสุดในขบวนแห่เทียนพรรษาของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดที่เป็นโรงเรียนไร้ถังขยะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะรีไซเคิลมาประดับตกแต่งบนรถแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงาม โดยมีแนวคิดในการรณรงค์การคัดแยกขยะ ทำให้ได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชมจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก สำหรับขยะส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจากร้านรับซื้อของเก่า

นางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลทับสะแก กล่าวว่า เป็นปีแรกที่โรงเรียนใช้ขยะรีไซเคิลประดับรถแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อต้องการสื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นประโยชน์ของขยะรีไซเคิล สำหรับขบวนแห่ของโรงเรียนจะมีผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าในพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หลังจากที่ผ่านมา 2 ปี โรงเรียนประสบความสำเร็จในการทำโรงเรียนไร้ถังขยะ โดยมีการแยกประเภทและจัดเก็บขยะตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน เพื่อนำแนวทางที่ดีมีปะโยชน์ถ่ายทอดไปถึงการกำจัดและลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ที่มา : มติชนออนไลน์