‘องอาจ’ แนะรัฐบาลเร่งคุยประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนทำแรงงานให้ถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่า พ.ร.กดังกล่าวมีบทลงโทษที่สูงเกินไป มีผลใช้บังคับทันทีจ่อว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มวิถีชุมชนที่จ้างแรงงานต่างด้าว จนรัฐบาลต้องใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตาม มาตรา 44 ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก 120 วัน ในมาตรา 101, 102, 122 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้ ถ้ารัฐบาลจัดให้มีศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี แต่รัฐบาลได้ออกมายืนยันว่า จัดตั้งไม่ได้ เพราะขัดต่อบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู 3 ประเทศ คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา รวมไปถึงพันธสัญญาไอยูยู ที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย ตนจึงมีความกังวลว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีจำนวนมากนับล้านคนจะสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 120 วัน ได้ทันหรือไม่ เพราะแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ต้องกลับไปยังประเทศของตนเพื่อทำเรื่อง และผ่านเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 1-2 เดือน และมีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 20,000 บาท

นายองอาจกล่าวต่อว่า สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการในขณะนี้ก็คือเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการเข้าสู่ระบบแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งเร่งเจรจาแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อขจัดข้อยุ่งยากต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอยู่แล้วสามารถกลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างคนเดิมได้ เพราะถ้าต้องดำเนินการตามกฎหมาย และต้องใช้เวลา 1-2 เดือนนายจ้างอาจไม่สามารถรอได้ และงานบางประเภทก็ไม่มีคนไทยสนใจจะทำ นอกจากนั้นรัฐบาลต้องเข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าไปหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉบับนี้ เพราะถ้าปล่อยปละละเลยให้มีการหาประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเวลานี้จะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายหนักขึ้น เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอยู่แล้ว