ชาวเน็ตชื่นชม เด็กป.5 สอบผ่านกฎหมายมหาชน โครงการสัมฤทธิบัตรของมสธ.

โลกออนไลน์ มีการแชร์ เรื่องราวน่าประทับใจจาก เพจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุว่า มีเด็กหญิงระดับการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีที่ 5 แต่สามารถสอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เก็บได้ 6 ชุดวิชา 36 หน่วยกิต ในโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย

“เด็กหญิง สุพนิดา อภัยวงศ์ ตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านไม่ผิดครับ ป.5 ! ลงเรียนสัมฤทธิบัตร ล่าสุดสอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ตอนนี้น้องเก็บได้ 6 ชุดวิชา 36 หน่วยกิตแล้วครับ ” เพจดังกล่าวระบุ

ทั้งนี้ มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เข้าไปสอบถามว่า เป็นนักเรียนป.5 สามารถเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร โดยเพจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชี้แจงว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการสัมฤทธิบัตร อ่านออกเขียนได้ก็เรียนได้ครับ ไม่จำกัดอายุ”