ร.10 โปรดเกล้าฯทหารมหาดเล็กกำจัดผักตบชวาเขตดอนเมือง-จตุจักร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน้ำในคูคลองต่างๆ  บริเวณหมู่บ้านวังทอง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง และบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังจากดำเนินการแล้ว ทำให้คูคลองต่างๆ ไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำทำให้ระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้เป็นอย่างดี