อย. ปรับระบบขออนุญาตขึ้นทะเบียนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ นำร่องกลุ่มอาหารเสี่ยงต่ำ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ณ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ว่า บริษัทดังกล่าว เป็นผู้ผลิตขนมภายใต้ชื่อ “ยูโร่” ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้ง HALAL ซึ่ง อย. จะเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารทุกระดับที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคท่านใดต้องการให้คำแนะนำงานที่เกี่ยวกับ อย. สามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่านสายด่วน Oryor Smart Application

“ในเรื่องการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาด อย.ได้ปรับระบบให้พร้อมต่อการบริการด้านการขออนุญาตด้วยการนำระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในกระบวนการพิจารณา โดยนำร่องจากอาหารเสี่ยงต่ำ เช่น ขนมเค้ก วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสำคัญเป็นไปตามกฎหมาย ด้วยการยื่นผ่านระบบ E-submission ในปัจจุบัน และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ครอบคลุมอาหารอื่น ๆ ต่อไป”นพ.วันชัยกล่าว

เลขาฯอย.กล่าวอีกว่า ทั้งหมดจะเกิดผลดีคือ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นคำขอที่ อย. ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าหลายวัน สามารถยื่นคำขอได้ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่จำกัดจำนวนคำขอที่ยื่น โดยสมัคร Open ID เพียงครั้งเดียว จากนั้นไม่ต้องแนบสำเนาเอกสารแสดงตนอีก ที่สำคัญ แจ้งกำหนดการพิจารณาแล้วเสร็จทันทีที่ยื่น โดยแจ้งผลทางอีเมล และสามารถรับเลขสารบบอาหารออนไลน์ พิมพ์ออกจากระบบใช้เป็นหลักฐานได้ ไม่ต้องมารับที่ อย.
อีกทั้งยังจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ในการยื่นคำขออนุญาตอาหาร ตลอดจนมีระบบบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ยื่นคำขออนุญาตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอีกด้วย