โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” พร้อมจัดอบรมโครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.นที ขลิบทอง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงาน ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ