คลังเตือน! ตรวจชื่อลงทะเบียนคนจน หากไม่มีรีบแจ้งด่วน ไม่งั้นอดรับสวัสดิการที่เริ่มแจก 1 ต.ค.นี้

รายงานข่าวกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ หรือ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคน ในช่วงวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. 2560 ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560 โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนว่ามีชื่อลงทะเบียนอยู่หรือไม่

ทั้งนี้ หากไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ให้เร่งนำหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ พร้อมบัตรประชาชน ไปติดต่อธนาคาร สาขา สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานเขตกรุงเทพ ที่ท่านไปลงทะเบียนไว้ล่าสุด ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 หากเกินกำหนดผู้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิในการรับสวัสดิการของรัฐที่จะเริ่มแจกในวันที่ 1 ต.ค. 2560 นี้เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อผู้มีรายได้น้อยในระบบทั้งหมดจะถูกตรวจคุณสมบัติว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ โดยผู้มีรายชื่อในระบบสามารถตรวจสอบว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 ในกรณีที่ผูลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติระบบจะแจงว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใดบ้าง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเรียกกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประชุมสรุปมาตรการที่จะให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด ซึ่งที่ชัดเจนแล้ว คือการช่วยค่าใช้ไฟฟ้า น้ำประปา การขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี ซึ่งจะมีการพิจารณาว่าให้มากน้อยขนาดไหน

สำหรับมาตรการที่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือ การให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ว่าจะออกมาในลักษณะไหนและจำนวนเท่าไร รวมถึงมาตรการช่วยเหลือคนในแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ เช่น ช่วยค่าเดินทางรถ บขส. ให้กับคนต่างจังหวัด ที่ไม่ได้ใช้รถเมล์รถไฟฟรี เหมือนคนในกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยมาตรการทั้งหมดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและให้กับผู้มาลงทะเบียนได้ทันวันที่ 1 ต.ค. 2560 อย่างแน่นอน