เอเยนซี่โฆษณาชี้ ใครจับทางผู้บริโภคได้ก่อนเป็นผู้ได้เปรียบ

นายสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเจเวิร์ค จำกัด กล่าวในงานเสวนา “เทคโนโลยีเปลี่ยน…โฆษณาเปลี่ยน?” ซึ่งจัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ว่า จุดเปลี่ยนของงานโฆษณาในปัจจุบันอยู่ที่ผู้บริโภคเป็นหลัก เทคโนโลยีเป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้น การทำโฆษณาในปัจจุบันอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการรายใดจะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเฉพาะการจับพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้ว การทำโฆษณาในปัจจุบันผู้บริโภคเองก็เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่ง อาทิ การรีวิวสินค้าจากผู้บริโภคที่ใช้งานจริง

นายสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การปรับตัวของผู้ประกอบการหรือเอเยนซี่โฆษณาจะต้องคำนึงคือ การทำโฆษณาแบบโซลูชั่น ให้ความสำคัญกับไอเดียที่เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งอาจจะสื่อสารได้หลายช่องทาง อาทิ การบอกต่อ สื่อสาธารณะ

นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า การทำการตลาดในปัจจุบันต้องเข้าใจถึงความต้องการของบริโภค สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ช่องทางในการสื่อสารถึงผู้บริโภคจะมีหลายช่องทาง และไม่ใช่ลักษณะจอเดียวเช่นในอดีต อย่างไรก็ตาม มองว่าการวัดผลสำเร็จของการทำการตลาดของสินค้า คงไม่ได้วัดที่ยอดขายเพียงประการเดียว แต่มุ่งความสำคัญไปที่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือการยกระดับสินค้านั้นๆ มากกว่า