ชง ครม. 2 พ.ค. ขยายเวลารถเมล์-รถไฟฟรีถึง ต.ค. รอบัตรสวัสดิการ

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันขยายเวลามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางจากสิ้นสุดใน 30 เมษายนนี้ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 เพื่อรอบัตรสวัสดิการ เริ่มแจกในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น คาดว่าในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม จะเสนอเรื่องต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยมาตรการนี้มีการต่ออายุมาแล้ว 21 ครั้ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันใช้งบประมาณรวมกันกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรถเมล์ฟรี 2.39 หมื่นล้านบาท รถไฟฟรี 7.3 พันล้านบาท