สจ๊วร์ตแอร์เอเชียโชว์ลีลาชาชัก บริการผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เว็บไซต์ kakishare.my แพร่คลิปวิดีโอของเจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องบินโชว์ทำชาชักใให้กับผู้โดยสารที่สั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินระหว่างประเทศนำเอกลักษณ์ของชาติมาเลเซียขึ้นไปบริการบนเครื่องบินผ่านการทำชาชัก มีผู้โดยสารคนหนึ่งบันทึกคลิปวิดีโอจังหวะและทักษะการทำชาชักของเจ้าหน้าที่ชายไว้ก่อนแชร์ในโซเชี่ยลมีเดียและได้รับความนิยมท่ามกลางชาวเน็ตมาเลย์

แต่ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการโชว์ลีลาชาชักระหว่างที่อยู่ในเครื่องบินด้วย เพราะความร้อนของเครื่องดื่มอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารหรือผู้ชงชาชักได้

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์