หางานอยู่ใช่ไหม! 59 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เปิดรับสมัครหนุ่มสาวโรงงาน 6.5 พันอัตรา

นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายสาขา ไม่เพียงนิคมในพื้นที่ละแวกเมืองหลวง แต่ยังมีนิคมตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นอย่างไรบ้างนั้น

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 59 นิคม กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด  (ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) โดยนิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆ มีการจัดสรรการอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบครัน รวมถึงยังมีบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนการจ้างแรงงานทั้งในนิคมฯ และบริเวณรอบนิคมฯ เป็นจำนวนมาก

นางสาวแสงเดือนกล่าวอีกว่า จ๊อบไทยดอทคอมจึงเปิดข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยที่มีการเปิดรับตำแหน่งงานมากที่สุด 5 อันดับ ดังนี้

1.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำนวน 792 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม งานขาย งานบัญชี-การเงิน งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง ฯลฯ

2.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 419 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานวิศวกรรม งานบุคคล-ฝึกอบรม งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง ฯลฯ

3.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จำนวน 393 อัตรา อาทิ งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ งานเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จป.)-สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

4.นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 381 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานขาย งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา ฯลฯ

และ5.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 323 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม งานคอมพิวเตอร์-โปรแกรมเมอร์ งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานจัดซื้อ-ประสานงานทั่วไป ฯลฯ

“ภาพรวมเผยให้เห็นดีมานด์งานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ที่รอให้แรงงานเข้าไปทำงานอีกมากกว่า 6,500 อัตรา โดยมีประเภทงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุดคือ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ 1,562 อัตรา งานช่างเทคนิค-ซ่อมบำรุง 1,358 อัตรา งานวิศวกรรม 1,090 อัตรา งานขาย 310 อัตรา และงานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ 248 อัตรา ตามลำดับ” นางสาวแสงเดือนกล่าวและว่า

ทั้งนี้ จ๊อบไทยดอทคอมมีบริการพิเศษ Industrial Estate Job Locator ระบบค้นหางานแบบเจาะลึกในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและผู้หางาน โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุจังหวัด สายอาชีพ และประเภทธุรกิจที่ต้องการค้นหาได้ โดยสามารถเข้าไปที่ www.jobthai.com

ภาพประกอบจาก www.autospinn.com