ครม.เห็นชอบ “SCG” พัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ 61 ไร่ สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ เนื้อที่ 61 ไร่ มูลค่าราคาประเมิน 245 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐตามประเด็นที่ภาคเอกชน (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท เอสซีจี)) เสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วยที่พักอาศัยใหม่ลักษณะอาคาร 4 ชั้น จำนวน 72 units จำนวน 2 หลัง และ 88 units จำนวน 2 หลัง

นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยปรับปรุงพื้นที่บึงน้ำให้เป็นบึงน้ำสาธารณะเพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไประยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น18เดือน

สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ดำเนินโครงการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคงอยู่แล้ว

บริษัท เอชซีจี จึงขออนุญาตให้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เข้าออกโครงการและใช้เป็นที่จอดรถของโครงการได้ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เข้า-ออกได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ  1 ชุด ประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอชซีจี เป็นประธาน