ธนารักษ์ ยันประเมินที่ดินเสร็จก่อนภาษีใหม่ประกาศใช้แน่ ชี้ราคาต่างตามทำเล แต่สิ่งปลูกสร้าง’รวย-จน’เท่ากัน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาประเมินราคาที่ดิน 32 ล้านแปลงแล้ว เพื่อให้ทันกับการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ล่าสุดประเมินที่ดินเป็นรายแปลงแล้ว 17 ล้านแปลง เหลืออีก 15 ล้านแปลง จาก 32 ล้านแปลง จะต้องทำการประเมินราคาให้หมดภายในสิ้นปีนี้ ต่อจากนั้น กรมธนารักษ์ จะจัดตั้งเป็นฐานข้อมูลราคาที่ดินแห่งชาติ ซึ่งฐานข้อมูลจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมที่ดิน และในอนาคตจะนำข้อมูลเหล่านี้ขายให้แก่เอกชนที่สนใจด้วย ซึ่งการจัดทำราคาที่ดินเป็นรายแปลง แทนการประเมินแบบรายบล็อค ทำให้การประเมินภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากราคาประเมินที่ดิน ที่ใช้เป็นฐานในการประเมินภาษี นั้น จะใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

” แม้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ จะใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในท้องตลาดมากขึ้นก็ตาม แต่ราคาประเมินของรัฐ ก็ยังต่ำกว่าราคาตลาด 20 -30% เนื่องจากราคาซื้อขายในตลาด มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขาย ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการโต้แย้งของผู้เสียภาษีที่ดิน ทางการจึงค่อนข้างทำให้ราคาประเมินต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาประเมินที่ดินที่ใช้เป็นฐานจะแตกต่างตามทำเลที่ดิน แต่ราคาสิ่งปลูกสร้าง จะคิดเป็นตารางเมตรเท่ากันทั้งประเทศ ”

นายจักรกฤศฎิ์ กล่าวว่า สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านที่หรูหรา หรือบ้านในชนบท ราคาประเมินต่อตารางเมตรจะเท่ากัน อาจดูว่าคนรวยได้รับประโยชน์ เพราะอัตราราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เป็นอัตราค่อนข้างต่ำ เช่น บ้านเดี่ยว ตารางเมตรละ 8 พันบาท ทาวน์เฮาส์ตารางเมตรละ 7,500 บาท และตึกแถวตารางเมตรละ 8,500 บาท เป็นต้น แต่คนที่มีบ้านหลังใหญ่และอยู่ในทำเลที่มูลค่าที่ดินสูง ย่อมมีภาระภาษีสูงกว่าคนจน

ที่มา มติชนออนไลน์