รู้ยัง ? 31 มี.ค.-3 เม.ย. แนะเลี่ยงพหลโยธิน หน้าสวนจตุจักร เหตุ รฟม.สร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าสวนจตุจักร เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 – 3 เมษายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณหน้าสวนจตุจักร จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าจำนวน 2 ช่องทางและฝั่งขาออกจำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 4 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์