ขนส่งประจวบฯคุมเข้มรถบรรทุกช่วงสงกรานต์ ป้องกันอุบัติเหตุ แนะนายจ้างยื่นคำร้องก่อนให้แรงงานต่างด้าวกลับบ้าน

นางชุติมา ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ส่งผลให้การจราจรบนถนนถนนเพชรเกษมผ่านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 220 กิโลเมตร(กม.) ซึ่งมีเส้นทางสายหลักขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ มีการจาราจรคับคั่ง มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานขนส่งได้ประสานไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายนนี้ และหากมีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามการจอดรถบนไหล่ทางและบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมัน โดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งออกตรวจอย่างเข้มงวด

นางอารมณ์ วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรสีชมพู หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานเพื่อนบ้านอายุไม่เกิน 18 ปี แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานที่อายุไม่เกิน 18 ปี แรงงานที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและแรงงานนำเข้าตามระบบ เอ็มโอยู สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ปี 2560 ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายนนี้ ดังนั้นขอให้นายจ้างพาแรงงานเพื่อนบ้านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศช่วงสงกรานต์ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศต้นทาง ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ในวันและเวลาราชการ