ปทุมธานีผุดโครงการ “ยกระดับ” ตลาดไท-ตลาดเทศบาลเมือง-ตลาดระแหง

ที่ ห้องประชุมตลาดไท  จังหวัดปทุมธานี  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุน ผ่านโครงการนำร่อง “3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้แก่ ตลาดไท ตลาดเทศบาลเมือง และตลาดระแหง เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพมาตรฐานสากล มีเอกลักษณ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อไปในอนาคต ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน

ปัจจุบัน ตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศได้กำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้เกิดแนวโน้มของการผลิตอาหารปลอดสารพิษ หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับ 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในช่วงแรกนี้ ประกอบด้วย ตลาดไท เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน มูลค่าการซื้อขายกว่า 180,000 ล้านบาท มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน และในวันนี้ ตลาดไท ก็มีบทบาทสำคัญในฐานะตลาดค้าส่ง ปลาทูนึ่งเลิศรส ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย  ถัดมาคือตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นตลาดสดดีเด่นแห่งเมืองปทุมธานี เป็นที่รวบรวมอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปหลากหลายกว่า 300 รายการ มีอาหารคุณภาพดีขึ้นชื่อ อาทิ เป็ดพะโล้ เนื้อฝอยเมืองปทุมฯ ขนมหวานโบราณ เป็นต้น อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งทีมีคนแวะเวียนมาเที่ยวชมมากกว่า 10,000 รายต่อวัน และตลาดระแหง ตลาดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี แหล่งรวบรวมของสินค้า บริการ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตริมคลองระแหงที่ยังคงเก็บรักษาความงามตามวิถีให้คนไทยได้มาดื่ม ด่ำ  ตื่นตากับบ้านเก่าริมน้ำอนุรักษ์ของโบราณนานนับร้อยปีเพียงหนึ่งเดียวใน ปทุมธานี พร้อมชิมอาหารท้องถิ่นรสนิยมไทย อร่อย และเพลิดเพลินตลอดริมฝั่งคลอง อาทิ ขนมจีนน้ำยาสูตรระแหง ข้าวเม่าทอด ไชโปวหวานต้มกระเจี๊ยบ เป็นต้น

การดำเนินโครงการนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ สินค้าบริการจังหวัดปทุมธานีมีเอกลักษณ์คุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของผู้ บริโภคและนักท่องเที่ยวแล้ว ยังก่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมสินค้าและบริการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสินค้าของฝากของที่ระลึกระดับท้องถิ่นสู่สากล อีกทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รองรับต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในอนาคต  สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์อาทิตย์