กทพ.เร่งปรับปรุงทางลงด่วนกาญจนาภิเษกบางแก้ว แก้จราจรติดขัด ยันคืบหน้าแล้วเกินครึ่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 52.79 เร็วกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ 15.41 โดยมีพลเอก วิวรรธน์  สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธาน ในการเยี่ยมชม

พลเอก วิวรรธน์  สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัจจุบันบริเวณด่านดังกล่าว มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ กทพ.จึงได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามถนนบางนา-ตราด และขยายช่องจราจรด้านขวา ช่วงทางลงก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแบ่งปริมาณจราจรจากด่านบางแก้วทางออก 2 ได้ประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณจราจรทั้งหมด รวมถึงก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางระดับดิน สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษขาออกจำนวน 9 ช่องทาง และปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางเดิมจำนวน 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) และแบบอัตโนมัติ (ETC) ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเก็บค่าผ่านทางเดิม นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในผลัดดึก ซึ่งขณะนี้โครงการฯมีความก้าวหน้า ในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 52.79 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ 15.41

กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา มติชนออนไลน์