ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)

ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอว์เบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)
ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอว์เบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)

ดอยคำ คัดสรรความอร่อยกับ “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” ผลไม้เมืองหนาวเฉพาะฤดูกาล ผลใหญ่เต็มคำ หวานฉ่ำลงตัว ส่งต่อความอร่อยจากมือเกษตรกรในโครงการฯ บนยอดดอยจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิแบบวันต่อวัน จึงได้ความสด หวาน ฉ่ำ ได้ฟีลเหมือนรับประทานแบบเด็ดจากต้น

สตรอเบอร์รีพรีเมียม ดอยคำ คัดสรรจากต้นพันธุ์สตรอเบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 80 ที่พัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศในไทย ลำต้นแข็งแรง ติดดอกง่าย ให้ผลสดคุณภาพดี โดยดอยคำ กำหนดช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเช้า เนื่องจากเวลานี้มีอุณหภูมิที่เย็น รวมไปถึงรูปแบบการขนส่งควบคุมอุณหภูมิความเย็น ส่งผลให้สตรอเบอร์รียังคงรักษาคุณภาพและรสชาติไว้ได้ดี การคัดเลือกผลที่มีความสุกระดับ 85-90 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลาที่สตรอเบอร์รีจะอร่อย และมีความหวานมากที่สุด ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรกรไทยในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานดอยคำ 

ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)
ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)

โดยทุกการบริโภค สตรอเบอร์รีพรีเมียม ดอยคำ ในทุกกล่อง จะมีเครื่องหมาย (GAP : Good Agriculture Practice) รองรับอยู่ที่หน้ากล่อง เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการควบคุมการเพาะปลูกที่มีมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ท่านสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังเกษตรกรได้ในทุกกล่อง นอกจากเป็นการแสดงถึงมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเกษตรกรเจ้าของผลผลิตในกล่องอีกด้วย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญแทนใจมอบแก่คนที่ท่านรักเป็นอย่างยิ่ง

ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)
ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)

สตรอเบอร์รีพรีเมียม ดอยคำ ประจำปี 2567 มีจำหน่ายทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้ ขนาด 16 ลูก (480 กรัม) กล่องละ 550 บาท ขนาด 20 ลูก (450 กรัม) กล่องละ 370 บาท ขนาด 24 ลูก (380 กรัม) กล่องละ 270 บาท ลิ้มลองความอร่อยนี้ได้แล้ว ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ติดตามรอบจำหน่ายสตรอเบอร์รีพรีเมียม ดอยคำ ได้ที่ Facebook : doikhamfp Line : @doikham.

ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)
ดอยคำ ส่งตรงความอร่อยจากเกษตรกรบนยอดดอย “สตรอเบอร์รีพรีเมียม” (เฉพาะฤดูกาล)