เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ถูก “เอสเอฟ อินเตอร์ฯ” ประกาศเทกโอเวอร์กิจการ

Kerry Express
Kerry Express

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ถูก “เอสเอฟ อินเตอร์ฯ” ประกาศเทกโอเวอร์กิจการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น) ในฐานะผู้ประกาศเจตนา

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็น 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ