เทคโนโลยีล้ำกดส่งออกอุตไฟฟ้าครึ่งปี 59 ติดลบ 4.72% รัฐทุ่มงบ 500 ล้านออกมาตรฐานรับมือ

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มปี 2559 ว่า สถานการณ์การส่งออกของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่าส่งออก 2.57 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอล โดยธรรมชาติของตลาดจะนิ่งอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลงของการ พัฒนาเทคโนโลยี โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ในสัดส่วน 18.87% รองลงมาคือ อาเซียนมีสัดส่วน 18.74% สหภาพยุโรป 14.07%  ญี่ปุ่น 9.68% และ จีน  7.85%

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายขอบข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรองรับการขยาย การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ในปี 2560 – 2564 จำนวน 283 มาตรฐาน โดย สมอ.ประมาณการงบลงทุนไว้ 500 ล้านบาท จะมีขอบข่ายครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มี ศักยภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อย่างเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และสมองกลฝังตัว

สำหรับ กลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ อาทิ เครื่องอุลตร้าโซนิค เครื่องเลเซอร์ และอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม ซึ่งมีการนำเข้าและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถานพยาบาล และสถานเสริมความงาม ทางสถาบันไฟฟ้าฯ สมอ.และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในการทดสอบ คาดว่าห้องปฏิบัติการทดสอบจะพร้อมให้บริการได้ภายใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้นำเข้า และผู้บริโภคเองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ