บราเก่าสร้างอาชีพ สตรีบ้านพักฉุกเฉิน

เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวโครงการและนิทรรศการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) อย่างเป็นทางการ

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินโครงการต่อเนื่องปีที่ 6 นี้ ตั้งเป้ายอดบริจาคบราสะสมเพิ่มจาก 150,000 ตัว เป็น 200,000 ตัว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็กสุขภาพบราและสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ด้าน พงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวคิด Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์ คือการกำจัดขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญคือการใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด สำหรับวาโก้นั้นได้นำบราเสื่อมสภาพเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินในกระบวนการเผาในระบบปิด เพื่อใช้ผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวด ล้อม ในปีที่แล้วเราได้บราเสื่อมสภาพจากการบริจาคของประชาชนตั้งแต่เริ่มโครงการมากกว่า 150,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชนจำนวน 15 ตัน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 380 ต้น หรือการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 20 ตัน”

ส่วนการนำวัสดุจากบรามาส่งเสริมอาชีพ ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กล่าวว่า “ถือเป็นโครงการที่มีไอเดียและแนวคิดที่เปี่ยมคุณค่า เพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กกลุ่มที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้มีกำลังใจสร้างอาชีพ มีรายได้ สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเปี่ยมคุณค่า มีความสุข โดยวาโก้มอบวัสดุใหม่คุณภาพดีที่ใช้ประกอบบรา อาทิ ผ้า ลูกไม้ ฟองน้ำ สายบ่า และยาง เพื่อใช้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ชิ้นงานมีมูลค่า น่าใช้ น่าซื้อ ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคบราและสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อร่วมเป็นผู้มอบโอกาสที่ดีในการสร้างกำลังใจและคุณค่าให้สตรีเหล่านี้ได้เช่นกัน”

ขณะที่เซเลบสาวหวาน “จุ๋ย” จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา กล่าวว่าเมื่อได้มาร่วมโครงการทำให้ทราบว่าถ้าทำลายบราเก่าโดยวิธีฝังกลบ บรา 1 ตัว จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 0.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้เวลาย่อยสลายกว่า 100 ปี เพราะวัสดุส่วนใหญ่ทำจากโพลีเมอร์ จึงขอเชิญชวนผู้หญิงทุกคนมาร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพกับโครงการวาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6 เพราะนอกจากจะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยสร้างอาชีพและกำลังใจให้สตรีบ้านพักฉุกเฉินด้วย

ร่วมมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้สังคมด้วยการบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์กับโครงการ วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6 ได้ที่เคาน์เตอร์ วาโก้ทั่วประเทศ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560 และทุกๆ การบริจาคบรา 1 ตัว จะได้รับบัตรแทนเงินสดจากวาโก้ มูลค่า 100 บาทสำหรับเป็นส่วนลดเมื่อซื้อบราวาโก้ 1 ตัว (ราคาปกติ) และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ครบ 2,000 บาท (สุทธิ) รับฟรีกระเป๋าใส่เครื่องเขียนไอเดียเก๋จากโครงการ 1 ใบ วันนี้ – 30 เมษายน 2560 หรือจนกว่าของจะหมด สอบถามเพิ่มเติมที่คอลเซ็นเตอร์ 0-2296-9979